Traditioner.

Vi lægger stor vægt på at skabe fællesskabsfølelse for alle i huset. Vi har skabt mange traditioner bl.a. fælles frokost op til højtider, bagning til alle hver dag og fællessang hver fredag.

Desuden sætter vi stor pris på de traditioner vi har, hvor forældre, børn og personale er sammen. Det gør vi, fordi børnene føler stor glæde og stolthed, når deres far og mor deltager i forskellige arrangementer. Børnene får ansvarsfølelse, når de oplever, at deres forældre er sammen med dem om aktiviteter, hvor tingene bliver vedligeholdt og gjort pæne fx på en arbejdsdag. Efterhånden som børnene bliver ældre, kan de huske de forskellige traditioner og glæder sig til dem. Børnene oplever det positivt, at forældre og personale kan have det rart med personalet i Valmuen, og de andre børns forældre. Det giver tryghed.

Når børnene hentes og ved diverse fester og fællesarrangementer i Valmuen, overtager de enkelte forældre selv ansvaret for deres børn og altså også opsynet med dem.

Valmuens fødselsdag

Hvert år holder vi Valmuens fødselsdag med bl.a. kagekonkurrence og åbent hus for forældre og søskende om eftermiddagen.

Kagekonkurrencen afholdes ved at alle der har tid og lyst bager en kage som afleveres om morgenen. Kagerne stilles i middagsstunden på bordet i fællesrummet, hvorefter alle børn stemmer på den kage der er sjovest og den kage der er flottest. Der vil være en lille præmie og medalje til "ejermændene" til disse to kager.

           

Fastelavns mandag, eller fredagen før, slår vi katten af tønden. Vi opfordrer alle til at være klædt ud, dog helst uden ”farlige masker”, som især vuggestuebørnene bliver forskrækket over. Om eftermiddagen får vi hjemmebagte fastelavnsboller.

Påske

Vi har påskeæggejagt på legepladsen lige op til påske og børnene klipper og klistrer påskepynt i det omfang de har lyst.

December og jul

  • 1.december ankommer drillenisserne til de 3 børnehavegrupper.
  • Børnehavebørnene henter juletræ.
  • Hver fredag tændes der adventskrans og synges fælles julesange i alrummet.
  • Lopperne ( de ældste børnehavebørn) går Luciaoptog for alle børn og forældre en morgen lige omkring Luciadag d. 13/12 kl. 8.00. Efterfølgende er der Luciaboller og kaffe/te på stuerne for alle, der har tid og lyst.

De sidste 2 uger i november bruges på at lave julegaver med børnene. Det er vigtigt at børnene selv får glæde ved at lave julegaver og derfor er der ingen "tvang", men personalet forsøger som I mange andre sammenhænge at inpirere børnene og pirre til deres interesser.

Derudover er der i hele december måned juleværksteder hvor børnene kan klippe, klistre og lave forskelligt julepynt bl.a. til juletræet i fællesrummet.

Vi slutter julemåneden med en fælles julefrokost/julemiddag hvor der bliver serveret julemad til alle børn.

Julefrokosten består af rigtig julemad flæskestewg med det hele… hver stue står for særlige emner, eks. klippe julepynt, en stue har ansvaret for rødkål o.s.v

På denne måde kommer børnene til at deltage meget mere,  hvor børnene også taler mere om det. Samtidig kan forberedelserne begynde nogle dage før og vi håber dermed at få skabt mere ro og plads til hygge på selve dagen. Vi har valgt, at de mindste vuggestuebørn bliver inde i vuggestuen. Det bliver hurtigt meget stort og voldsomt for dem i fællesrummet, så de hygger enten hos Larver eller Myrer.

 

OL-uge

I september afholdes Valmuens OL. Børnene skal dyste mod sig selv og hinanden i forskellige fysiske udfordringer.

Aktiviteterne kan f.eks. være

  • Sækkevæddeløb
  • Forhindringsbane
  • Gummistøvlekast
  • Mooncar-race m.m

Det er vigtigt at børnene har tøj på til udeliv i denne uge og at tøjet giver mulighed for bevægelse og fysisk aktivitet.

Dette tema afsluttes med sommerfest, hvor det er forældrenes tur til de fysiske udfordringer.

           

Blomsterdag.

I maj holder Pilen Blomsterdag. Dennedag kommer børnene med en blomst/plante, som plantes ud. Om eftermiddagen holder vi Åbent Hus for forældre og søskende, så alle kan komme og se hvorflot det er blevet i bede ,krukker m.m   

Forældrekaffe:

Ca. en gang om måneden er der forældrekaffe på stuerne fra kl. 15-16.30. Personalet laver kaffe og te, nogle forældre har skrevet sig på til bage boller. Her er der mulighed for samvær med personalet og de andre forældre og børn, og måske har børnene noget de skal vise.         

                                  

Arbejdsdag:

Vi mødes om eftermiddagen og går i gang med arbejdsopgaverne. Det kan være at male borde/bænke og legestativ, rydde op i legeskuret, reparere ting inde som ude, ordne bede, lave nye udfordringer på legepladsen og meget andet. Personalet prioriterer, hvad vi har brug for hjælp til i år.

Arbejdsdagen er fælles for Pilen, og en af arbejdsopgaverne er at sørge for, at vi alle får et dejligt måltid varmt mad efter endt arbejde. Vi slutter af senest kl. 19.00.

 

·

Afslutning for kommende SFO/skolebørn

Der holdes afslutning en fredag i april, for Lopperne, som jo skal starte SFO pr. 1. maj. De tager på en lang udflugt om dagen, og kommer tilbage om eftermiddagen, hvor de går igang med forberedelserne til festen om aftenen hvor der spises og holdes børnefest med discotek.