Netværksledelse

Børnehuset Pilen er en af otte i Brede-Virum-Idrætsbyen (BVI)

BVI netværk består af:

Vuggestuen Garantien, Børnehuset Troldebo, Børnehuset Rosenlyst, Børnehuset Pilen, Børnehuset Langs Banen, Børnehuset Blå, Udebørnehaven Bøgely og Børnehuset Idrætsbyen som forventes etableret 2017.

Definition

Forpligtende netværk er en fast og obligatorisk samarbejdsstruktur mellem ligeværdige kommunale dagtilbud med egen ledelse, budget og forældrebestyrelse, som samarbejder om bestemte opgaver i det enkelte dagtilbud, mellem dagtilbuddene og i forhold til omverden.

Formål.

Skabe højt pædagogisk kvalificerede dagtilbud ved at samarbejde om det pædagogiske arbejde og udvikling

Skabe effektivt drevne dagtilbud ved at samarbejde om styringen og ressourceudnyttelsen på dagtilbuddene

Styrke den strategiske ledelse, udvikling og indflydelse ved at samarbejde om at professionalisere ledelsen af det enkelte dagtilbud, dagtilbudsområdet og hele 0-18 årsområdet under hensyn til at bevare dagtilbuddenes mangfoldighed.

Vision for BVI.

Udarbejde fælles fundament herunder fælles læreplaner, værdier, sprog og egen kultur for netværket.

Arbejde proaktivt og visionært og inddrage ny viden i udviklingen af både netværk og Center for uddannelse og pædagogik.

Udnytte fælles ressourcer, viden, erfaringer og kompetencer ved at sikre implementering af disse i alle netværkets institutioner. Herunder at institutionernes medarbejdere føler sig som en aktiv del af det forpligtende samarbejde.